Cineact

De stichting CINEACT geeft een duidelijk en gepast juridisch antwoord, verzekert zo de eigenaar van een degelijke huurder die het huurcontract en alle verdere verplichtingen kan nakomen, en geeft daarbij de grootst mogelijke transparantie aan de mensen die aan de campagne deelnemen.

De stichting CINEACT heeft door middel van een spoedprocedure een projectrekening kunnen openen bij de Koning Boudewijnstichting (*) en onderschrijft daarbij de ethische code van het VEF

De stichting CINEACT heeft als eerste opdracht het afsluiten van een huurovereenkomst met de eigenaar, om de zaal te behouden en te vrijwaren van een wijziging van bestemming.

Door de lasten van de huurkosten op zich te nemen, schept de stichting de voorwaarden voor de totstandkoming van een nieuw cultureel project in de zaal. De stichting heeft niet als roeping zelf het culturele project uit te voeren. Ze helpt het project van de grond te krijgen en creëert de nodige ruimte voor input van verschillende individuën, culturele actoren en multidisciplinaire netwerken.

Wij hopen minimaal € 60.000 te verzamelen. Hiermee kunnen we de huur, de huurwaarborg, de onroerende voorheffing en de Brusselse Gewestbelasting garanderen. Dit bedrag van € 60.000 stemt overeen met de tijd die we noodzakelijk achten om het culturele project een start te bieden.

(*) De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 104 WIB).

Rescue mission for ABC Cinema