Steun ons!

Sinds de start van de reddingsactie van de ABC Cinema, was de situatie vaak aan verandering onderhevig. Momenteel zien we ons geconfronteerd met verschillende kosten, gelinkt aan de juridische procedure die nog lopende is om onze rechten te doen gelden.

De donaties die gestort werden op de rekening van de Koning Boudewijnstichting blijven geblokkeerd tot de situatie inzake de huur van de ABC Cinema zich definitief uitklaart. Jouw donaties zijn nog steeds welkom op deze rekening (zie beneden) maar weet dat je ook rechtstreeks kan steunen via de rekening van de private stichting Cineact, om ons te helpen met onze huidige kosten.

IBAN: BE67 3631 3354 4687
SWIFT: BBRU BE BB

Voor deze giften kunnen we helaas geen fiscaal attest aanbieden.

Het is ook mogelijk een donatie te doen via Paypal, door te klikken op deze link:Indien je over een Belgische bankrekening beschikt, is het beter om te doneren door een rechtstreekse overschrijving, omdat we extra kosten moeten betalen voor stortingen via Paypal.
Ook voor giften via Paypal kunnen we geen fiscaal attest aanbieden.

– – –

Je kan de reddingsactie van de ABC Cinema steunen door een eenmalige gift, of door de verbintenis aan te gaan om maandelijks een bedrag te storten gedurende 12 maanden.

In het geval dat de overname van het huurcontract niet wordt verwezenlijkt, wordt het geld teruggestort aan de steungevers.

Concreet:
1. Je doet een eenmalige donatie, of schrijft via een bestendige opdracht maandelijks een bedrag over (vanaf minimum € 5) en dit 12 maanden lang, op het rekeningnummer hieronder vermeld.
2. Gelieve ons via mail op de hoogte te brengen van het bedrag en eventueel van de duur van je opdracht: sos@abc-cinema.be zodat we rekening kunnen houden met het totaalbedrag.

Rekeningnummer
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Naam: Koning Boudewijnstichting
Adres : Koloniënstraat (P28) – 1000 Brussel
Met de mededeling: ***128/2686/00001***

Je kan ook een donatie doen via de website van de Koning Boudewijnstichting.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 104 WIB).

Rescue mission for ABC Cinema